Solution Fix Please Call Me All Samsung Korea Devices

Hi guys!

To day, I guild you fix  Please Call Me All Samsung Korea Devices.

First, You need download the files:

Ok! Let’s Proceed with Steps :

 1. If your phone is FRP ON, you must bypass it. There are many ways to unlock FRP. Easy way to bypass is flash combination file after run tool bypass via adb cmd and finaly flash stock rom with select file HOME-CSC …
 2. If your device is FRP OFF:
  1. Flash combination file, In setting you turn on developer mode and open OEM unlock option  (In rom combination the option OEM unlock is alway show )
  2. When your phone FRP is OFF and OEM Unlock is ON, you flash stock rom full file.
  3. Root phone.
  4. Install TWRP
  5. Flash file “fix pls call me-by-frpfile.com.zip” via TWRP and your problem is solved !!!!

Xin chào 500 anh em user ‘lol’ =))

Hôm nay FRP FILE chanel youtube đạt 1000 subcire, như đã hứa hôm nay mình chia sẻ các bạn giải pháp mở khóa Pls call me (vui lòng gọi mẹ) trên các máy Samsung đất nước Oppa!!

 1. Tải hết các file ở trên, Stock rom các bạn tải trên website hoặc dùng tool samfirm
 2. Nếu máy đang dính FRP các bạn phải bypass trước nhé, sau khi FRP đã OFF thì làm theo các bước sau đây:
  1. Flash rom combination, sau đó bật chế độ nhà phát triển và bật OEM Unlock lên.
  2. Flash stock rom full file
  3. Root máy
  4. Cài TWRP
  5. Cài file fix pls call me-by-frpfile.com.zip qua TWRP là done.

Very Easy!!!

 

SEE MORE:

9 Comments - Add Comment

Reply